STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/110 kV GPO MYCIELIN

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. zadanie pod nazwą:

"Budowa Stacji Elektroenergetycznej 30/110 kV GPO Mycielin".

Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompleksowego systemu łączności wraz z pracami w systemach nadrzędnych Enea Operator oraz PSE S.A.
W ramach zlecenia firma nasza wykonała ponadto rozruch systemów SOT, SSWiN, CCTV oraz KD. 

 

 

FARMA WIATROWA SKURPIE

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Electrum Sp. z o.o.. zadanie pod nazwą:

"Budowa Farmy Wiatrowej Skurpie".

Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompleksowego systemu łączności wraz z pracami w systemach nadrzędnych Energa Operator oraz PSE S.A.
W ramach zlecenia firma nasza wykonała rozruch układów Zielonej Energii wraz z układami transmisji danych dla potrzeb Inwestora oraz OSD. W ramach umowy firma nasza świadczy ponadto serwis na rzecz Głównego Wykonawcy zadania. 

 

 

FARMA WIATROWA LOTNISKO
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/110 kV GPO LOTNISKO

Na podstawie zlecenia udzielonego przez firmę CJR Polska Sp. z o.o. , Enercomtel Spółka z o.o. brałą udział w realizacji zadanie pod nazwą:
"Budowa Farmy Wiatrowej Lotnisko wraz z budową Stacji Elektroenergetycznej 30/110 kV GPO Lotnisko".
Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompleksowego systemu łączności wraz z pracami oraz dostawami układów łączności dla PGE EO Żarnowiec oraz PSE S.A.
W ramach zlecenia firma nasza wykonała ponadto:
- rozruch układów Zielonej Energii wraz z układami transmisji danych dla potrzeb Inwestora oraz OSD;
- projekt koordynacyjny łączności dla infrastruktury IT;
- projekt wykonawczy systemu detekcji i pomiaru temperatury kabla ziemnego 110 kV (DTS);
- projekt oraz dostawę i uruchomienie dostępu zdanego VPN dla infrastruktury farmowej.

 

 

 

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Electrum Sp. z o.o. zadanie pod nazwą:

"Budowa Farmy Wiatrowej Gawłowice".

W ramach zlecenia firma nasza wykonała rozruch układów Zielonej Energii wraz z układami transmisji danych dla potrzeb Inwestora oraz OSD. W ramach umowy firma nasza świadczy ponadto serwis na rzecz Głównego Wykonawcy zadania. 

 

 

FARMA WIATROWA KUKINIA II

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała prace w zakresie dostawy, montażu oraz uruchomienia kompletnego systemu telekomunikacyjnego dla zadania pod nazwą:

"Budowa Elektrowni Wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW".

W ramach zlecenia firma nasza dostarczyła układy transmisyjne dla potrzeb SCADA Enercon - dostawcy turbin wiatrowych oraz zestawiła i uruchomiła układy transmisji danych do ośrodków nadrzędnych OSD Energa Operator o. Koszalin.

W ramach prac wykonywanych z ramienia Inwestora firma nasza wykonała oraz uruchomiła ponadto system pomiaru Zielonej Energii. Dostawa obejmowała swoim zakresem prefabrykację szaf pomiarowych, konfigurację układów transmisyjnych oraz certyfikację i rozruch układów pomiarowych na rzecz Inwestora oraz OSD.

 

 

 

FARMA WIATROWA KUKINIA II

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz firmy Eltel Network Energetyka S.A. prace w zakresie dostawy, montażu oraz uruchomienia kompletnego systemu telekomunikacyjnego dla zadania pod nazwą:

"Budowa Elektrowni Wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW".

W ramach zlecenia firma nasza dostarczyła układy transmisyjne dla potrzeb SCADA Enercon - dostawcy turbin wiatrowych oraz zestawiła i uruchomiła układy transmisji danych do ośrodków nadrzędnych OSD Energa Operator o. Koszalin.

 

 

 

STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kV RĄBINEK

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. zadanie pod nazwą:

"Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV Rąbinek".

Zakres prac objętych zleceniem obejmował rozruch systemów ochrony technicznej, obwodowej oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu wraz z powiązaniem do telemechaniki stacyjnej Enea Operator oddział Bydgoszcz.

 

 

FARMA WIATROWA SUCHAŃ
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/110 kV SUCHAŃ

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Electrum Sp. z o.o.. zadanie pod nazwą:

"Budowa Farmy Wiatrowej Suchań".

Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompleksowego systemu łączności wraz z pracami w systemach nadrzędnych Enea Operator  oddział Szczecin oraz PSE S.A. 

 

 

FARMA WIATROWA LOTNISKO
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/110 kV GPO LOTNISKO

Na podstawie zlecenia udzielonego przez firmę EL-MAT. , Enercomtel Spółka z o.o. brała udział w realizacji zadanie pod nazwą:
"Budowa Farmy Wiatrowej Lotnisko wraz z budową Stacji Elektroenergetycznej 30/110 kV GPO Lotnisko".
Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompleksowego systemu łączności wraz z pracami oraz dostawami układów łączności dla PGE EO Żarnowiec oraz SE Żarnowiec PSE S.A..

 

 

 

STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 400/220/110 kV PĄTNÓW

Na podstawie udzielonego zlecenia firma ENERCOMTEL Spółka z o.o. zrealizowała na zlecenie naszej firmy dostawę oraz uruchomienie łączności zgodnie z wymogami oraz standardami PSE S.A. dla zadania budowy ZES Pątnów. 

Zakres prac wykonanych przez firmę Enercomtel obejmował:


1.Projekt, prefabrykację oraz dostawę węzła WAN BB;
2.Dostawę oraz uruchomienie sieci LAN oraz sieci telefonicznej; 
3.Dostawę wraz z zakończeniem kabla metalicznego na przełącznicach MDF;
4.Dostawę oraz spawanie kabla światłowodowego łącznikowego na przełącznicach ODF


 

 

 

FARMA WIATROWA SUCHAŃ
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/110 kV SUCHAŃ

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Electrum Sp. z o.o.. zadanie pod nazwą:

"Budowa Farmy Wiatrowej Korytnica".

Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompleksowego systemu łączności dla:
1. Stacji elektroenergetyczne 30/110 kV Pniewnik
2. Stacji elektroenergetycznej 110/400 kV Wólka
3. Stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Stanisławów wraz z pracami w systemach nadrzędnych PSE S.A. 

W ramach dostosowania systemów zlecenie rozszerzone zostało o uruchomienie łączności zdalnej dla Inwestora Farmy - GEO Renewables S.A.

 

 

UKŁADY POMIAROWE ZIELONEJ ENERGII

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Enercon GmbH zadania pod nazwą:
"Dostawa i uruchomienie układów zielonej energii dla FW Baczyna" oraz
"Dostawa i uruchomienie układów zielonej energii dla FW Kukinia II".

Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompletnych systemów pomiarowych w tym:
1. Dostawę i montaż 11 kompletów szaf pomiarowych
2. Dostawę, uruchomienie i parametryzację układów pomiarowych
3. Uruchomienie łączności dla potrzeb OSD oraz Inwestora

 

 

FARMA WIATROWA BACZYNA
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 15/15 kV BACZYNA

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz WindTel So. z o.o.  opracowanie dokumentacji projektowej dla zadanie pod nazwą:

"Budowa Farmy Wiatrowej Baczyna".

Opracowanie obejmowało projekty wykonawcze infrastruktury technicznej oraz nadzór autorski w zakresie:
1. Architektury budynku technicznego
2. Obwodów pierwotnych i wtórnych oraz urządzeń SN rozdzielni 15 kV
3. Rozdzielnicy potrzeb własnych 220 VDC oraz 400/230 VDC 
4. Telemechaniki oraz Telekomunikacji
5. Pomiarów energii elektrycznej
6. Linii OTK oraz systemów ochrony technicznej.

 

 

FARMA WIATROWA KRZYŻANÓW
SERWIS I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ TELETRANSMISYJNYCH

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz EOLOS Polska So. z o.o.  prace serwisowe oraz utrzymaniowe z zakresu:

1. Lokalizacji i naprawy połączeń światłowodowych
2. Diagnostyki logicznych kanałów transmisyjnych
3. Wymiany uszkodzonych urządzeń oraz ich konfiguracji
4. Testów łączy teletransmisyjnych do OSD

 

 

FARMA WIATROWA JABŁONOWO POMORSKIE
SERWIS I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ TELETRANSMISYJNYCH

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz MEGA S.A.  prace serwisowe oraz utrzymaniowe z zakresu:

1. Lokalizacji i naprawy połączeń światłowodowych
2. Diagnostyki logicznych kanałów transmisyjnych
3. Wymiany uszkodzonych urządzeń oraz ich konfiguracji
4. Testów łączy teletransmisyjnych do operatora sieci dystrybucyjnej

 

 

FARMA WIATROWA JĘDRZYCHOWICE
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/110 kV JĘDRZYCHOWICE

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz GEO Renewables prace związane z dostawą kompletnego systemu telekomunikacyjnego w zakresie:

1. Przebudowy systemu dla dostosowania do wymagań Inwestora
2. Dostawy, montażu oraz uruchomienia węzła dostępowego dla potrzeb nadzoru zdalnego nad Farmą Wiatrową
3. Modernizacji węzła SDH/PDH w zakresie powiązań kanału podstawowego oraz rezerwowego do Tauron Dystrybucja S.A.
4. Uruchomienia kanału rezerwowego do PSE S.A.
5. Wykonania redundantnego łącza internetowego dla dostępu i nadzoru urządzeń farmowych
6. Wykonania łącza do systemu nadzoru inwestorskiego
7 . Testów telemechaniki do systemów OSD

 

 

FARMA WIATROWA ZGORZELEC
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/110 kV ZGORZELEC

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz GEO Renewables prace związane z dostawą kompletnego systemu telekomunikacyjnego w zakresie:

1. Przebudowy systemu dla dostosowania do wymagań Inwestora
2. Dostawy, montażu oraz uruchomienia węzła dostępowego dla potrzeb nadzoru zdalnego nad Farmą Wiatrową
3. Modernizacji węzła SDH/PDH w zakresie powiązań kanału podstawowego oraz rezerwowego do Tauron Dystrybucja S.A.
4. Uruchomienia kanału rezerwowego do PSE S.A.
5. Wykonania redundantnego łącza internetowego dla dostępu i nadzoru urządzeń farmowych
6. Wykonania łącza do systemu nadzoru inwestorskiego
7 . Testów telemechaniki do systemów OSD